Iedereen denkt na om de beste kwaliteit aan zijn of haar klant te kunnen geven

In deze kan er nagedacht worden over certificering.

Maar kwaliteit is meer dan een norm behalen. Ook voldoen aan wet- en regelgeving, risicomanagement zijn onderdelen om te voldoen aan de verwachtingen van uw klanten. Uw processen dienen op een dermate wijze ingericht te zijn, opdat u ‘compliant’ bent. De term compliance management, houdt niet meer, maar zeker ook niet minder in dan dat u weet dat de werkzaamheden welke u verricht voldoen aan de richtlijnen welke uw stakeholders u stellen.

ISO 9001:2015  kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Compliance / risicomanagement

De herziende normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn aangepast naar de laatste standen van ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Meer nog dan voorheen dienen risico’s voor bedrijfsvoering uitgewerkt te worden.

Risicomanagement op het gebied van uw bedrijfsvoering, Milieu, Arbo of Voedselveiligheid moeten er aan bijdragen dat de risico’s niet enkel in kaart zijn gebracht, maar ook dat de processen waar de risico’s zich bevinden beheersbaar gemaakt worden.

Deze risicobenadering gaat er vanuit dat u als gezond en goed opererend bedrijf weet wat uw relevante risico’s zijn, dan wel deze boven water krijgt. Dat u naast de interne ook de externe factoren laat meewegen in uw risico management.

Het heeft altijd al aandacht gehad, het voldoen aan wet- en regelgeving, maar meer dan voorheen zal dit aandachtspunt meegewogen gaan worden in de beoordeling door de auditoren.

Hierbij dient vooral aandacht gegeven te worden aan de verbintenis van de strategische doelstellingen (beleid) en de uitvoering van de organisatie. Dus doelen stellen is mooi, maar uw bedrijf dient zich daadwerkelijk in te spannen deze doelstellingen te realiseren.

Voedselveiligheid in uw organisatie

Als u actief bent met het verwerken van levensmiddelen dient u de voedselveiligheid te waarborgen. Kort gezegd : het hoeft niet lekker te zijn, maar u mag er niet ziek van worden.

Er is veel te doen met betrekking tot veilig voedsel. Diverse schandalen halen de pers en of recall’s vinden met regelmaat plaats, wat u tevens verneemt via de berichtgeving. Kortom de aandacht voor voedselveiligheid is groot in geval men produceert, verkoopt, verhandeld, opslaat, of anderszins u dient in uw organisatie maatregelen te nemen om de veiligheid van de levensmiddelen, voor dat gedeelte waarvoor u verantwoordelijken bent, in uw organisatie in te bedden.

Er zijn diverse norm welke een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om op systematische wijze de mogelijke kansen waar het betreffende de voedselveiligheid mis zou kunnen gaan te identificeren, de risico’s in te schatten en deze risico’s vervolgens beheersbaar te maken.

Vul geheel vrijblijvend het CONTACT formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.